На вчерашното, дванадесето редовно заседание на Общинския съвет, беше отправено питане от Лъчезар Лазаров – съветник от групата на БСП, което качваме като отделен материал.ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕТРОПОЛЕ
Г-Н МАРИН МАРИНОВ


ДО КМЕТА
НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Г-Н ДИМИТЪР ДИМИТРОВ


ПИТАНЕ
от Лъчезар Христов Лазаров - общински съветник от „Българска социалистическа партия“ в Общински съвет-гр. Етрополе


Уважаеми, господин Кмете,
Получих множество запитвания от граждани на Община Етрополе,
касаещи състоянието на общинската пътна мрежа и липсата на пешеходни пътеки на пътните платна около училищата в гр. Етрополе.
Гражданите изразяват притеснения относно безопасността на движение около СОУ „Христо Ясенов“. По улиците около училището ежедневно се движат тежкотоварни и лекотоварни автомобили с несъобразена скорост, което създава предпоставки за пътно-транспортни произшествия с учащи се.
С оглед на изложеното, на основание чл. 80 ал. 1 от Правилника за организацията на дейността на общинския съвет, отправям следните въпроси:
1.  Какви мерки ще предприеме Община Етрополе, за да гарантира безопасността на пешеходците в районите около училищата?
2.  Предвижда ли се изграждане на повдигнати пешеходни пътеки на бул. „Руски“ и бул. „Партизански“ в района на СОУ „Христо Ясенов“?
На основание чл. 85, ал.1 от Правилника за организацията на дейността на общинския съвет, желая да ми бъде даден устен отговор на заседанието на Общинския съвет на гр. Етрополе, през месец Юли 2016 година.


гр. Етрополе                                                                      С уважение: /п/
22.07.2016 г.                                                                     Лъчезар Лазаров