От вчера на страницата на общината е обявена нова крайна дата за подаване на оферти от фирми по обществената поръчка с предмет „Доставка на строителна и специализирана техника за нуждите на Община Ботевград”. До това решение се стигна, след като за някои от обособените позиции в поръчката не са подадени оферти в регламентирания срок.


Обществената поръчка е разделена на шест обособени позиции. Пет  от тях са за доставка на по един брой употребявани машини: асфалтополагаща  машина, валяк – двубандажен асфалтов и комбиниран асфалтов валяк; самосвал; компактна комунална мултифункционална машина; мотометачна машина. Шестата позиция е за доставка на нов багер. Прогнозната обща стойност на цялата обществена поръчка е 281 832 лева, без ДДС. 


Новият срок за подаване на заявления за участие е до 17:30 часа на 14 септември 2016  год., а тяхното отваряне ще бъде на следващия ден – 15 септември.