По повод на първия учебен ден от новата учебна 2016/2017 година в редакцията на сайта получихме покани от Етрополските СУ „Христо Ясенов” и ОУ „Христо Ботев”:


„СУ „Христо Ясенов“  –  гр. Етрополе
най-учтиво Ви кани да присъствате на
откриването на новата 2016/2017 учебна година,
което ще се състои на 15. 09. 2016 г.
от 10 часа в двора на училището.”


„По случай откриването на новата 2016-2017 година ръоводството на ОУ „Христо Ботев” - Етрополе най-учтиво ви кани да присъствате на тържеството, което ще се състои на 15 септември от 9:00 часа в двора на училището.”


Използваме случая, за да оповестим и графика за откриването на новата учебна година във всички училища на територията на Етрополска община:


9:00 часа – ОУ „Христо Ботев” - Етрополе
9:30 часа – ОУ „Георги Бенковски” – с. Малки Искър
10:00 часа – СУ „Христо Ясенов” – Етрополе
10:30 часа – ОУ „Христо Ботев” – с. Лопян
11:00 часа – ПГ „Тодор Пеев” – Етрополе


И едно уточнение:
Съгласно постановките на новия Закон за образованието:
- СОУ /средно общообразователно училище/ „Христо Ясенов” става СУ /средно училище/ „Христо Ясенов”.
- РИО /Регионален инспекторат по образованието/ вече се именува РУО /Регионално управление на образованието/.