Половината от годишния доход на всеки българин се връща в хазната като лична данъчна тежест. Изчисленията са на икономистите от Института за пазарна икономика. Данъчно осигурителната тежест на всеки работещ българин достига до 45 процента от това, което заработва с труда си, като се добавят и общинските данъци и такси, процентът се доближава до 50 на сто. Най-голямата тежест идва от осигуровките, от ДДС и от акциза. Примера дава Петър Ганев от института: "Между другото цигарите са доста голямо перо, тоест, ако не искате да плащате данъци, не пушете цигари. В този случай цигарите продават данъци. При алкохола не е чак така, виждате доста по малка е сумата - осем лева са някъде данъците. Да кажем един резервоар бензин на месец и от тези 960 лева брутна заплата при това ... ще ви останат към 540 лева". Анализаторите от института за пазарна икономика заедно с експерти от фондация "Фридрих "Науман" са разработили и сайт калкулатор, където всеки може да пресметне колко плаща за данъци и осигуровки в зависимост от личния си доход. Според икономистите, през 2017 година всеки от нас ще плати на хазната по 5 140 лева по предвидените разходи в бюджета. Още 3 340 лева е сумата, която се натрупва през годините от държавния дълг.