Областна дирекция „Земеделие” – София област уведомява, че годишният технически преглед на земеделска и горска техника ще се извършва на 11 януари 2017 год. пред бившето МПС в Ботевград. Време за провеждането  - от 9 до 16 часа. 


Всички кметове на кметства да известят по места собствениците на земеделска и горска техника (срещу подпис) за датите, на които ще има представители на дирекцията за провеждане на годишни технически прегледи. 


На същата дата трябва да се явят и собственици на нерегистрирани и новозакупени машини, както и тези, чиято техника домува или работи на територията на съответната община.


На неявилите се собственици следва да бъдат издадени заповеди за спиране от движение на техниката, както и актове за нарушение съгласно изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника.