Приходите от интернет реклама в САЩ достигнаха до сумата от 10 млрд. долара  само за първата половина на 2007 година, съобщиха от MarketingCharts на базата на проучване, направено от Interactive Advertising Bureau.  Стойността им  е с 26% по-голяма от тези за същия период за миналата 2006 година.

За  втората четвърт на 2007 година приходите достигнаха до 5,1 млрд. щатски долара, прескачайки за първи път границата на 5-те милиарда в този сектор, обобщават от  IAB.  Сравнено с тези за същия период през миналата година, те са се увеличили с 25.4%. За първата четвърт на 2007 година приходите са 4,9 млрд. щатски долара.

Основните приходи от интернет реклама са концентрирани в десетте водещи рекламни компании, като техният дял е 70% от общия приход за периода за всички компании. Наблюдава се спад от 1% в сравнение със същия период за миналата година, когато е отчетен дял от 71% за тези компании. Тези, които са от единадесето до двадесет и пето място, са реализирали едва 12% от приходите за периода, докато тези от двадесет и пето до петдесето място са реализирали 9% от общтата стойност.

"Стремителното увеличение на приходите от интерактивната реклама ще се задържи и тези резултати не са изненада за никого, и се приемат много добре от всички. Все повече и повече рекламодатели са възприели истината, че интерактивността е основата, на която да построят своята маркетингова стратегия. Очакваме растежът на приходите в тази област да се задържи," Рандал Ротенберг, президент на IAB.

Най-много приходи за втората четвърт на годината са реализирани от интернет рекламата, осъществавявана чрез програмите на водещите търсачки - близо 40%, без да се отбелязвва някаква разлика в сравнение със същия период за миналата година. Банерната реклама е на второ място, като чрез нея са реализирани около 32% от приходите в сектора, следвана от обявите, които вземат 17% от общата стойност.