На шестмесечна възраст на Виктория е поставена диагноза „Детска церебрална парализа“, съпроводена с пареза на дясна ръка и крак и киста в лявото полукълбо на мозъка. През 2014г. тя е освидетелствана от ТЕЛК с 89% степен на увреждане с чужда помощ. В продължение на вече десет години детето се лекува в рехабилитационен център. В резултат на терапията е налице значително подобрение на двигателните функции, но за съжаление са възникнали множество странични ефекти и усложнения, налагащи допълнително и скъпо струващо лечение, както и специализирани консултации в чужбина.


Разходите по лечението са непосилни за семейството на нашия колега, който е принуден да разчита единствено на собствените си доходи, тъй като съпругата му живее неотлъчно до детето им в центъра.


На името на Виктория е открита следната дарителска сметка:


UNICREDIT BULBANK


IBAN: BG 62 UNCR 7000 1521 9922 95


BIC: UNCRBGSF - Виктория Цветанова Василева


Нека за пореден път проявим благородство и съпричастност към съдбата на едно българско дете!