Днес Община Ботевград изплати общо 39 500 лева финансова помощ на 83 майки, подали заявления в периода 05 юни – 19 септември 2019 г., съобщи зам.-кметът Борис Борисов.


27 майки с висше образование са получили по 600 лева (16 200 лв.). 37 майки със средно образование са получили по 500 лева (18 500 лв.). По 300 лева (3 000 лв.) са изплатени на 10 майки с основно образование. На 9 майки без образование са изплатени по 200 лева (1 800 лв.).


Средствата за финансово подпомагане на майките са заложени в бюджета на общината.


През следващия месец предстои изплащане на помощите на подалите заявления до края на 2019 г.