От днес – 6 февруари, започна раздаването на помощи в Ботевград. Право на тях имат 1639 жители на общината. Помощите се раздават в изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ). 


Правоимащи, включени в списъците на АСП, ще получат по 38,550 кг от 10 вида хранителни продукти – брашно – 10 кг; ориз – 6 кг; макаронени изделия – 3,500 кг; картофено пюре – 1,250; гювеч – 2,400 кг; компот – 1,600 кг; конфитюр – 2 кг; месна консерва – 1,800 кг; захар – 8 кг и вафли – 2 кг. 


Пунктът за раздаване на хранителни продукти в Ботевград е позициониран в общинския гараж, който се намира зад библиотеката, входът е откъм ул. „Свобода”. В селата местата за раздаване на продуктите се определят от кметовете.   


Освен хората, подпомагани с целева помощ за отопление през миналия отоплителен сезон (2015-2016 г.), право на хранително подпомагане имат и майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 ЗСПД; лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД; лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция и отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на ППЗЗД, и лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП. 


Раздаването на хранителни продукти се извършва от служители и доброволци на Българския червен кръст в работните дни - от 9 до 14 часа. Всеки правоимащ получава продуктите срещу подпис и документ за самоличност.