Община Ботевград е подготвила и внесла в срок разработка по проект „Красива България” на Министерството на труда и социалната политика за изграждане на голяма детска площадка на площад „Форум” /при ротондата/. Тя ще обхваща мястото на съществуващата детска площадка и пространството над подлеза, който минава под сградата на бившия Дом на науката и техниката. Детската площадка ще бъде съобразена с всички нормативни изисквания за безопасност на децата. 


За изграждане на площадката вече е издадено разрешение на строеж, научи наш репортер. 


Проект „Красива България” подкрепя дейности, целящи увеличаване на привлекателността и пригодността на градската и социална инфраструктура в Република България, както и осъществяване на квалификационно обучение на безработни, включително създаване на условия за устойчива заетост на работната сила в общините. 


Размерът на финансирането по проект „Красива България”е от 30 000 до 300 000 лв. с ДДС.


Как ще изглежда новата детска площадка – вижте от снимките и видеото, които публикуваме!