Да се увеличи числения състав на Дирекция "Местни данъци и такси" в Община Ботевград с 2 щатни бройки предлага кметът - Иван Гавалюгов. Това са - Старши инспектор "Местни данъци и такси" - 1 бр. и Публичен изпълнител - 1 бр. Това предложение ще бъде разгледано на предстоящото редовно заседание на ОбС. В мотивите си за това искане градоначалникът посочва: „През 2016 г. бе извършена контролна справка в ОДМВР -София, при която се установи, че в община Ботевград има 2400 (две ХИЛЯДИ и четиристотин) броя недекларирани моторни превозни средства (МПС). Изпратени бяха покани на задължените лица, но се явиха и доброволно подадоха данъчни декларации само 600 от тях.".


Към настоящият момент от Дирекция "Местни данъци и такси" са издадени над 5170 броя Актове за установяване на задължения, които обхващат периода 2012 г. - 2016 г., непопадащ в погасителната давност, съгласно чл.171, ал. 1 от ДОПК. За да се съберат тези вземания, се налага да се пристъпи към принудително изпълнение, което е възможно да бъде осъществено от държавен съдебен изпълнител, частен съдебен изпълнител или публичен изпълнител към община Ботевград на основание чл.4, ал.l и ал.3 от ЗМДТ. 


Поради големия обем от процесуални действия по предварителното обезпечение на вземанията не е възможно да бъдат обхванати всички задължения от действащия към момента един публичен изпълнител. Това се посочва още в мотивите към докладната.