От днес започнаха ремонтните дейности на обект „Реконструкция на вътрешен двор към сградата на Общинска администрация -  Ботевград”. Те се реализират от Общинско предприятие БКС. Ремонтът се прави с цел осигуряване на по-добра среда за достъп до входа на новоизградения Център за обслужване на граждани и реконструираната зала „Ботевград“. 


Дейностите включват: подмяна на всички подземни комуникации и инфраструктура, поставяне на нови клинкерни плочки и павета Pastella, монтиране на нови пейки и кошчета за боклук, изграждане на навесни окачени конструкции за входовете на „Център за обслужване на граждани“ и зала „България“, озеленяване и други.


Реконструкцията на вътрешен двор към сградата на общинската администрация се финансира от собствени приходи на общината. Парите бяха гласувани от Общински съвет – Ботевград, на извънредно заседание през месец юни. Средствата са в размер до 90 000 лв.