Антон Стоянов – бивш шеф на техническата служба в Ботевград, спечели дело за клевета и обида, заведено от него срещу екскмета и настоящ общински съветник Георги Георгиев.  Решението по казуса е на съдия Тони Гетов. Ответната страна е осъдена да плати на ищеца глоба в размер на 1000 лева и разходите по делото. Решението на Районен съд - Ботевград може да бъде обжалвано пред по-горна съдебна инстанция в определения законов срок от 15 дни. 


Пред правораздавателния орган Стоянов е представляван от адвокат Георги Донков.


По време на предизборната кампания през 2015 година за кметове и общински съветници Георги Георгиев заяви в национален ефир, че е уволнил Антон Стоянов заради корупция. Повод да направи това изказване станаха два явно неудобни за екскмета въпроса, зададени от бившия шеф на техническа служба – защо в предишните мандати не са били изготвени проекти, с които общината да кандидатства за средства за подмяна на водопровода и защо след изграждането на пречиствателните станции за питейни води от чешмите продължава да тече мътна вода. 


Още в началото на своя първи мандат /2003 – 2007 година/ Георги Георгиев се освободи от Антон Стоянов, като съкрати длъжността, която той заемаше в общинската администрация. Стоянов заведе дело срещу работодателя си, което също спечели. Съдът го възстанови на работа, но той не пожела да се върне, а да му се изплати дължимото обезщетение.