В Етрополска община са отворени 21 избирателни секции, в които се очаква да упражнят правото си на глас 10851 човека.
Изборният ден започна нормално, като всички избирателни секции са отворили  в 7 часа и комисиите са в пълен състав.
Първите резултати се очакват към 10:00 часа.