Предстои честването на един от най-светлите християнски празници - Великден. 


Това събитие е свързано със събирането на големи групи хора в църковните храмове и на други обществени места. Християнската традиция изисква спазването на определени ритуали при отбелязването на празника, един от които е паленето и пренасянето на горящи свещи от църквите до домовете, което крие риск от повишаване на пожарната опасност и възникване на запалване и пожар. 


Всяка запалена свещ крие опасност, особено за хората с по-дълги или обемни коси, които лесно могат да пламнат. Ако обаче всеки пази най-близко стоящите до него хора, вероятността да пламне нечия дреха или коса е минимална. Опасност за запалване се крие и при пренасянето на запалени  свещи  в автомобилите. След прибирането си в домовете, не оставяйте запалените свещи да горят без надзор, дори ако сте в съседна стая. Пламъкът лесно се прехвърля от един предмет на друг, а последиците, до които може да доведе един пожар, са изключително сериозни. Макар да се повишава предпразничното настроение, не трябва да се подценява опасността от пожар при посещението на църковните храмове и другите обществени места, като при посещението им  следва да се спазват установените в тях противопожарни правила. 


В тази връзка  РСПБЗН-Ботевград апелира към всички граждани и гости на община Ботевград да спазват следните  правила за пожарна безопасност : 


- да не се изхвърлят безразборно горящи свещи и клечки кибрит;


- горящите свещи да се поставят на безопасни места, върху негорими подложки на разстояние от горими материали;


- да не се допуска деца сами да палят свещи и клечки кибрит;


- на обществени места мислете за своята безопасност и тази на хората около Вас;


- за да не се помрачава настроението Ви, когато отивате да празнувате, убедете се, че вкъщи сте изключили уредите, които крият опасност от възникване на пожар;


В случай на пожар,  запазете спокойствие и  не изпадайте в паника! На обществени места паниката много бързо се предава на околните и пречи на взимането на правилни решения. Не губете самообладание, а незабавно се обадете на  телефон 112 и  съобщете: 


- къде гори; 


- какво гори и има ли хора в опасност; 


Уверете се, че знаете къде точно са изходите и пристъпете към евакуация на хората от застрашените помещения. При възможност за извършване на гасителни действия започнете пожарогасене с налични пожарогасителни средства – пожарогасители или вътрешни пожарни кранове.  Запомнете: преди да предприемете гасене, ако в близост до пожара протича ел. ток, първо изключете захранването, ако не успеете, то тогава единственото безопасно гасене може да се извърши с прахов пожарогасител. Ако  е застрашена Вашата безопасност, преустановете гасителните действия, напуснете горящото помещение по най-краткия и безопасен път за евакуация. При преминаване през задимена среда или влизане в задимено помещение се движете с приведено ниско към пода тяло, където димът е по-рядък и с ръка се опирайте по стената, за да намерите изхода.  


Ръководството на РСПБЗН-Ботевград Ви пожелава весело и безаварийно посрещане на празниците!