Международният ден на ромите, който се чества на 8 април, бе повод за днешното тържество в малкия салон на читалище „Христо Ботев” в Ботевград. Той събра на една сцена деца от българския и ромския етнос. Те изпълниха песни и темпераментни ритми от фолклора на двата етноса. Участниците в тържеството вложиха артистичност, любов и емоции в своите изпълнения, като по този начин допринесоха за доброто настроение на публиката, сред която бяха кметът на Ботевград Иван Гавалюгов, Радостин Манов – председател на УС на Сдружение „Разнообразни и равни”, и други представители на общинската администрация, ученици, учители, родители. 


Целта на спектакъла бе да покаже, че децата от българския и ромския етнос трябва да се разбират помежду си, да се уважават взаимно, да си помагат в нужда, да проявяват толерантност един към друг.    


Участие в тържеството взеха учениците от клубовете към училищата партньори - ОУ „Васил Левски“ Ботевград, ОУ „Никола Й. Вапцаров“, ОУ „Отец Паисий“ с.Врачеш, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Скравена и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с.Липница, по проект на Сдружение „Разнообразни и равни“ в партньорство с община Ботевград № BG05M2OP001-3.002-0024  „Образованието-основна част от интеграцията“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 


Поздрав към участниците в програмата и гостите поднесе Радостин Манов, ръководител на проекта. Той благодари на общината за съдействието да се осъществи днешното тържество, посветено на Международния ден на ромите, и припомни неговата история. 


Кметът Иван Гавалюгов също поздрави децата за прекрасните изпълнения. Той изрази надежда, че активната работа с ромските деца ще спомогне много от тях да станат учители, лекари, инженери.