С промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж правителството удвои процента за осигурителен стаж на хората, които са придобили право на пенсия, но продължават да работят. Целта е да се стимулира отлагането на пенсионирането. Така всеки месец работа след придобиването на право на пенсия ще носи на лицата по 0,25% към осигурителния стаж или 3% годишно. Досега година работа след пенсионна възраст беше равна на 1,5% (0,13% месечно).

Друга промяна предвижда за учителски стаж да се зачита и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2007 г. на длъжността „възпитател” в домовете за деца, лишени от родителска грижа, и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2008 г. на длъжността „възпитател” в останалите специализирани институции за предоставяне на социални услуги в общността. Това ще позволи на възпитателите да придобиват право на пенсия 3 г. преди да са достигнали възрастта за пенсиониране, ако имат 30 г. за мъжете и 25 г. за жените учителски стаж.

Изменението отразява преобразуването след 1 януари 2007 г. на домовете за деца от обслужващи звена в системата на народната просвета в специализирани институции за предоставяне на социални услуги към общините.

Пенсиите, които се изплащат на живеещи в чужбина лица, вече ще се превеждат по лична сметка в банка или с поименен чек на адрес, намиращи се на територията на страната, където лицето пребивава или живее, а не както досега – на територията на страната, където лицето живее постоянно.

С наредбата се регламентира реда за подаване на заявление за пенсия за лица, изтърпяващи наказание „лишаване от свобода” или задържане под стража. До този момент процедурата не е била нормативно уредена. Заявление за пенсия от лице, изтърпяващо наказание „лишаване от свобода” или задържано под стража може да се подава и чрез ръководителя на мястото за лишаване от свобода (съответно на мястото на задържане под стража), който издава необходимото удостоверение.

С измененията и допълненията се предвижда още експертните решения на НЕЛК и ТЕЛК да се обжалват пред Софийския административен съд, а не пред Софийски градски съд. Разпорежданията за възстановяване на неправилно изплатените суми за пенсии, отпуснати по международен договор, ще се обжалват пред управителя на НОИ.