Районната инспекция по околната среда и водите състави поредния акт на сметосъбиращата фирма “Шеле". Установеното нарушение е за неконтролирано изгаряне на битови отпадъци на депото в община Етрополе.
Съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците, глобата е от 1 500 до 5 000 лв.

Това е поредният акт на “Шеле България” ЕООД за неконтролирано изгаряне на отпадъци. През 2007 г. са съставени два акта на същия оператор за същото нарушение на депото в община Ботевград.