Пет фирими са взели участие в конкурса за изпълнител на проекта за изграждане на регионалното депо за депозиране на твърди битови отпадъци. Сред тях няма местни – съобщи зам.-кметът на общината Цанко Цанов. На първо място е класирана офертата на обединение “Инфрастрой”, което включва четири строителни фирми. Кандидатът за изпълниел е предложил цена от 12 835 000 лв. за реализация на проекта. Сумата е с близо 800 лв. по-ниска от предложенията на другите кандидати – съобщи зам.-кметът на общината Цанко Цанов.

Срокът за обжалване на процедурата по провеждане на конкурса изтича на 27 февруари. До този момант няма постъпили жалби от страна на останалите участници. Предстои подписването на договор за изграждане на депото с обединение “Инфрастрой”. Той ще бъде изпълнен за срок от година и половина. Все още не е уточнена датата за стартиране на проекта. Общината е сключила договор за строителен надзор на обекта със столичната фирма "Агрико консулт".

Община Ботевград е разработила пилотен проект за управление и експлоатация на депото. Той ще бъде финансиран от Холандското правителство.