В рамките на Програмата за информиране, популяризиране и обсъждане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Ботевград, сдружение „МИГ Ботевград“, МВБУ Ботевград, Исторически музей, Ботевград организират семинар на тема: "Потенциал на община Ботевград за развитие на туризма". Проявата е насрочена за 23 юни 2017 год. /петък/ от 13 часа в зала „Орханиец” на музея. 


Семинарът ще премине при следната програма: 


13:00 – 13:30ч. - Регистрация на участниците; 


13: 30 – 13:40ч. – Откриване на семинара;


14:00 – 14:30ч. - Модул 1: Представяне на Стратегията на МИГ Ботевград от Петко Симеонов – фондация „Съвременност“, член на МИГ Ботевград; 


14:30 – 15:15ч. - Модул 2: Природни ресурси и условия за развитие на туризма в община Ботевград, лектор: д-р Десислава Алексова, МВБУ;  


15:15 – 16:00ч. - Модул 3: Управление на алтернативни форми на туризъм, лектор:  Илиана Щерева, Яна тур;


16:00 – 16:20ч. – Кафе пауза; 


16: 20 – 18:00ч. – Дебат на тема „Потенциал и развитие на туризма в община Ботевград - ползи и предизвикателства”


Поканени са да споделят мнения, предложения, инициативи, намерения:


• граждани на община Ботевград;


• членове на Общински съвет;


• представители на туристическия сектор в региона;


• представители на местния бизнес и земеделски производители с интерес към туризма;


• представители на институции, организации, сдружения, НПО, училища, други структури, свързани сега или впоследствие с  туризма;


• природозащитници, радетели на разумно и ползотворно ползване на природните ресурси за целите на туризма на територията на МИГ Ботевград;


• кметове в населените места на територията на МИГ Ботевград;


• председатели и секретари на читалища, с очакван принос към туризма;


• членове на МИГ Ботевград, включително и съставите на гражданските сдружения;


• млади хора, търсещи алтернатива на безработицата;


• заинтересовани лица.


„Ще бъдем особено благодарни, ако участниците в семинара предоставят материалите, предложенията и намеренията си на организаторите чрез е- поща на МИГ Ботевград /mig.botevgrad@gmail.com/или в писмен вид за последваща обработка и включване в мерките за развитие на туризма”, казаха от ръководството на МИГ Ботевград.


 Координати за контакти: Офис на МИГ Ботевград, пл. „Незнаен войн“7, ет 2, офис 11, тел.: 0887710744;