В бившата ритуална зала на общинската администрация се проведе семинар за информиране на земеделските производители в района. Експерти от Националната служба за съвети в земеделието и Разплащателната агенция към фонд „Земеделие” разяниха редът и условията за кандидатстване с проекти за европейски субсидии. От представената информация стана ясно, че земеделските производители могат да се информират за актуалните програми от Общинска служба „Земеделие и гори”. Експертите обясниха още, че в сайта на държавен фонд „Земеделие” е публикуван списък на лицензираните фирми за предоставяне на консултантски услуги за изготвяне на разработките. Земеделските производители могат да получат необходимата информация и разяснения по програмите и от Националната служба за съвети в земеделието, както и от Разплащателната агениця.

По време на семинира бяха разяснени условията за кандидатстване по програма „Млад фермер в областта на животновъдството и растениевъдството” и по мерки на програмата „Развитие на селските райони”. Проектите се защитават от земеделските стопани – подчертаха експертите. 

До този момент за Софийска област са изготвени 30 бизнес плана по програма „Млад фермер”. Те са предимно за стартиране на дейности в областта на картофопроизводството, ягодопроизводството и овцевъдството.