Във връзка с изработването на проект за благоустройство на междублоковите пространства в ж.к."Васил Левски"-Ботевград (стара и нова част) и изпратено до всички заинтересовани лица писмо, ръководството на Община Ботевград напомня на домоуправителите на блокове, че крайния срок за предоставяне на исканата информация е този петък 30-ти юни 2017г.


Също така, от общината информират, че мнение и препоръки към предложените проекти, които са достъпни на официалната интернет страница на община Ботевград (http://botevgrad.bg/news/view/ideyni-predlozheniyaza-blagoustroyavane-na-starata-i-novata-chast-na-zhk-vasil-levski-375),  могат да се изпращат на официалната електронната поща на общината - obshtina@botevgrad.org и на място в сградата, партерен етаж, гише „Деловодство“.