Осем човека, заемали ръководни длъжности в Българската федерация по баскетбол, са били агенти на Държавна сигурност.


Това стана ясно след поредното решение на комисията по досиетата. От нея, в продължение на две години, са били проверени 83 лица, които са заемали ръководни длъжности във федерацията ни по баскетбол.Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лица по чл. 3, ал. 2, т. 8 – председателите и членовете на управителните и контролните органи на лицензираните спортни организации – Българска федерация баскетбол. Проверени са 83 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от Закона. За 2 лица (Приложение 1) органът по чл. 21, ал. 2 (президентът на БФБ – Георги Глушков) не предостави всички необходими данни и за тях проверката продължава“, се казва в документаСлед проучване на предоставената информация е установено, че принадлежност към службите са имали Александър Божков, Борислав Славчев, Валентин Лазаров, Виолина Накова, Жорж Ганчев, Камен Тошев, Николай Неделчев и Цвятко Барчовски.