За първите 6 месеца на 2017 година са подадени общо 1 234 сигнала от граждани към „горещия“ телефон на дирекция „Сигурност и обществен ред“ на Община Ботевград. Това показва внесената за разглеждане в Общински съвет информация за дейността на дирекцията за първо полугодие. На телефон 080020007 са подавани сигнали за безстопанствени кучета и коне, нощен шум, паркиране на пешеходна пътека, тротоар и зелени площи, сигнали към БКС, сигнали за улично осветление, ВиК проблеми, проверки на нощни заведения, сигнали от общ характер и други.


От информация става ясно още, че броят на назначените служители в дирекцията е непроменен - 4 гл. експерта ООР (опазване на обществения ред), 7 специалиста КООРЧОТ (контрол по опазване на обществения ред и чистота на обществените територии) и 4 специалиста КЦВ (контролен център за видеонаблюдение).


Създаденият горещ телефон - 080020007, приема ежедневно сигналите на гражданите за нередностите и нарушенията по Наредба 1. Ежедневно се извършват обходи на централната градска част и жилищните квартали за нарушаване на обществения ред. Извършват се и вечерни обходи на града, както и на големите села в община Ботевград, се посочва в отчета на дирекция "Сигурност и обществен ред".