Финансирането на проекта e изцяло за сметка на Сдружение „ЗА ЕТРОПОЛЕ”


Решението за поставяне на паметник на генерал-майор Павел Христов в Етрополе беше взето единодушно на вчерашното заседание. За предложението на председателя на Общинския съвет Марин Маринов гласуваха всичките присъстващи 15 съветника.


За читателите на сайта качваме предложението и решението:
„В Общинския съвет постъпи заявление от Сдружение с нестопанска цел ”ЗА ЕТРОПОЛЕ” чрез председателя на Управителния съвет на Сдружението - Борил Караканов. В него са изложени мотиви за инвестиционно намерение на Сдружението за поставяне на бюст-паметник на генерал-майор Павел Христов, който да бъде ситуиран по продължението на бул.”Руски” в карето ограничено от ул.”Христо Ботев” и ул.”Христо Ясенов”.
С поставянето на бюст-паметника, генерал Павел Христов ще намери полагащото му се място сред хората, които с действията си са допринесли славата на гр.Етрополе да бъде разпространена не само в Родината ни, но и далеч извън пределите й. Този символ ще допринесе за засилване на националната гордост и самочувствие на гражданите на Община Етрополе.
Финансирането на проекта ще се осъществи от сдружение „ЗА ЕТРОПОЛЕ” чрез организиране и провеждане на дарителска акция и ще бъде от дарения на физически и юридически лица, обществени институции, държавни и местни организации.”
На основание чл.20 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общинският съвет  прие следното РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие за поставяне на бюст-паметник на генерал-майор Павел Христов в съществуващата зелена площ, разположена на ъгъла на ул."Христо Ясенов" и бул."Руски", пред УПИ I “за училище“, кв.96 по плана на град Етрополе.
2. Финансирането на проекта, изработването и поставянето на бюст-паметника на генерал-майор Павел Христов в гр .Етрополе да бъдат изцяло за сметка на Сдружение „ЗА ЕТРОПОЛЕ”.


Биографична справка за генерал-майор Павел Христов:
Генерал-майор Павел Христов е роден на 10.04.1859 г. в гр.Етрополе в семейството на хаджи Христо Пейов Инджов - брат на Тодор Пеев (членове на Тайния революционен комитет в Етрополе).
През 1879 г. завършва първия, след Освобождението, випуск на военното училище в София.
През 1883 г. е командирован в Замоския полк в Русия. Откомандирован е в България и зачислен като ротен командир в 13-та пехотна свищовска дружина. На 30.08.1885 г. е произведен в чин капитан.
В Сръбско-българската война командва 3-та дружина от 3-ти бдински полк, като се сражава при “Три уши”, а на 05.11.1885 г., като командир на полка, започва настъпление от Сливница към височините “Три уши”, които последователно са превзети от полка. Лично капитан Бендеров разцелува кап. Павел Христов и го нарича “Герой на деня”.
През 1887 г. подполковник Павел Христов е назначен за ротен командир във военното училище в София, като основната му цел е дисциплиниране на юнкерите. Между юнкерите израстват много способни генерали, които по-късно говорят с обич и уважение за него: ген. Жеков, ген. Колев, ген. Владимир Вазов (брат на писателя Иван Вазов) и др.
На 01.01.1904 г. Павел Христов е произведен в чин генерал-майор и назначен за командир на 9-та плевенска дивизия до 1910 г.
През 1909 г., генерал-майор Павел Христов е член на Висшия военен съвет, а от март 1910 г. поема командването на 5-та пехотна Дунавска дивизия.
През Балканската война продължава да е началник на 5-та пехотна дивизия. С нея участва в победоносните сражения против турците при Ериклер, Тарфа, Лозенград, Чонгора, Бунархисар и Чаталджа. Голямо изпитание за дивизията и нейния началник са боевете при Бунархисар от 15 до 20 октомври 1912гг. За решителнстта и успехите в сражението при Бунархисар, генерал Павел Христов е наречен от руските наблюдатели „Железният генерал”.
Генерал Владимир Заимов е категоричен: ’’Генерал Христов - героят от Бунархисар!”.
Този суров и достоен български генерал умира на 7 юли 1921.
Носител е на следните ордени:
1. Орден „За храброст“ ІІІ-та и lV-та степен 2-ри клас.
2. Орден „Свети Александър“ II-ра степен с мечове по средата.
3. Орден „За военна заслуга“ ІІ-ра степен.
4. Орден „Стара планина“ I степен с мечове, посмъртно.
5. Руски орден "Св. Станислав" І-ва степен.