На 28 август /понеделник/ изтича законоустановеният срок, в рамките на който би трябвало да се проведе заседание на Общински съвет Ботевград за преразглеждане на върнатото от областния управител решение за избора на Росица Милчева /ПП ГЕРБ/ за зам.-председател на местния парламент. До момента обаче сесия не бе насрочена и няма никакви индикации, че такава ще се състои на горепосочената дата.


Несвикването на заседание е станало повод съветниците Тихомир Найденов, Цветан Цолов и д-р Веселка Златева, председатели съответно на групите на МК ГДБОП, ГЕРБ и БСП, да отправят питане до Любомир Лилов, което публикуваме:


До Председателя на Общинския съвет - Ботевград


З А П И Т В А Н Е


от председателите на групите на МК „ГДБОП“, БСП и ГЕРБ в ОбС – Ботевград


Относно : Преразглеждане на решение №240 от 28.07.2017 г. на ОбС - Ботевград


Уважаеми г-н председател, 


С настоящото запитване и във връзка с възникналата ситуация на връщане на решение №240/28.07.2017 г. на ОбС – Ботевград от Областния управител на София област за избор на нов заместник-председател на ОбС-Ботевград, поради неговата очевидна незаконосъобразност и противоречие с клаузите в Правилника на ОбС-Ботевград, искаме да получим информация защо все още не е насрочена извънредна сесия за преразглеждане на това решение в изпълнение на императивните изисквания на ЗМСМА (чл. 45, ал. 7) и Правилника? 


Може би знаете, но все пак Ви припомняме, че съгласно цитирания по-горе чл. 45 от ЗМСМА ОбС – Ботевград следва да разгледа върнатото решение в 14-дневен срок от получаването му или до 28.08.2017 г (понеделник).


Също така сме обезпокоени от факта, че научаваме за това върнато решение от медиите, а общинските съветници не бяха запознати със заповедта на Областния управител на София област.