"През годините Община Ботевград изглежда, че е имала възможност да си вземе дължимите суми по казуса с бившия комбинат за автобуси „Чавдар“. По една или друга причина обаче, като че ли общината не се е възползвала от една такава възможност" - заяви кметът Иван Гавалюгов на днешния  брифинг  с местните медии.


"Конкретно визирам едно действие, не особено логично и изглеждащо леко странно, предприето от страна на предишното ръководство на Община Ботевград. Въз основа на изпълнителен лист държавен съдия-изпълнител е запорирал банкови сметки на Ангел Станиславов Стойчев, който е най-големият собственик на терени от КА „Чавдар“ и дължи на общината около 850 000 лева. Той не е плащал никакви данъци и такси на общината още от придобиването на завода. Имало ли е пари в тези сметки по време на запора и колко са били, ние не знаем. Предстои това да бъде проверено, но ако е имало средства в тях, може би общината още тогава е могла да си събере вземанията. Странното в този случай е, че няколко дни след налагането на запора, при съдия-изпълнителя е постъпило искане  от общинското ръководство за вдигането му. Формално или не, писмото до съдия-изпълнител Надя Василева с искане за вдигане на запора върху сметките на длъжника, е подписано от заместник-кмета по онова време – Цанко Цанов. Дълбоко се съмнявам, че той е инициаторът на това искане, по скоро – изпълнителят.


Държавният съдия-изпълнител се е съобразил с волята на взискателя и е вдигнал запора. Много странно действие е, когато взискател сам пожелае вдигане на запор на сметките на негов длъжник. Завел си дело и си го спечелил, имаш изпълнителен лист и си го предоставил на съдия-изпълнител, той запорира сметките на длъжника, а ти сам се отказваш в един определен момент от вземането. Не успях по никакъв нормален и логичен начин да си обясня това странно действие на общинското ръководство и от какви мотиви е продиктувано то.


Мисля, че е нужно и редно прокуратурата да се заеме с този случай. Имам сериозно основание да смятам, че по този начин е извършена злоупотреба със служебно положение с цел лично облагодетелстване. Община Ботевград вероятно е била ощетена умишлено от тогавашното ръководство, изисквайки вдигане на запора по сметка, в която логично и много вероятно е имало немалка сума пари" - коментира Иван Гавалюгов.