Ръководството на МБАЛ Ботевград даде днес пресконференция за местните медии. По думи на управителя на лечебното заведение – д-р Красимир Кушев, тя е провокирана от изказването на общинския съветник от МК ГДБОП Спасен Ценов по време на редовното заседание на ОбС миналия четвъртък. Когато се обсъждаше отчетът за състоянието на здравеопазването, социалните дейности и околната среда в общината, той заяви, че разговорите, които е водил с хора от общината, го навеждат на мисълта, че цари масово недоволство срещу качеството на здравеопазването в местната болница. 


„Някои хора от Общинския съвет се опитват да развалят нашия малък, но сплотен колектив. Мога да приема всичко, което те казват за моето управление, след една седмица ще стане една година, откакто съм начело на МБАЛ Ботевград, но не мога да позволя някой да обижда и да неглижира лекарите и медицинските сестри, които работят денонощно. Някои от тях имат по 30 – 40 часа извън графика, защото кадрите не ни стигат. А други, като д-р Багелейски, са 15 дни през месеца на повикване. Миналата неделя един друг наш колега беше викан седем пъти в Спешна помощ, защото в съботите и неделите там няма лекари, а само фелдшери и медицински сестри”, обясни д-р Кушев и допълни: „Ние сме единствената болница, която обслужва Спешна помощ. И продължаваме да го правим, въпреки че НЗОК не си изпълнява договора с МБАЛ, в който пише, че спешните пациенти не са лимитирани.”.


Д-р Кушев даде пример с дете, оперирано от перитонит в нашата болница. То е излекувано и изписано напълно здраво, а на болницата е наложена глоба от 200 лева и е отнета клиничната пътека. Причината – детето не е оперирано от детски хирург. „Какво трябваше да направим, да оставим детето да умре ли?! Такива са правилата на Касата”, добави управителят на болницата.  


„Миналата година се проведе негативна кампания срещу болницата. Доста зле ни се отрази. Обаждаха се граждани от селата да питат има ли я болницата, или я няма. Тъкмо започнахме да се оправяме и отново се започва…”, каза д-р Иван Багелейски, който също присъства на пресконференцията. Според него, ако се направи една обективна статистика, ще се установи, че процентно най-малко пациенти от община Ботевград се лекуват в местното лечебно заведение.


„За да прецениш качеството на медицинските услуги в една болница, трябва да имаш нужните умения и знания, квалификация или най-малкото да имаш статистика. А тя показва, че в тази болница качеството е добро. Болните са гледани и излекувани. Престоят е минимално кратък , няма вътре болнични инфекции. Процентът на пациенти, които идват от други места, е достатъчно висок, което показва, че външните пациенти оценяват качеството на извършваните тук услуги. Болницата няма проблем, има проблем държавата, има проблем населението по една проста причина – здравеопазването е функция на държавата. Когато една държава има добро здравеопазване, то тя има и приходи от своите граждани. Когато е оставила здравеопазването, когато е превърнала тези болници в търговски дружества, реално няма печелившо здравеопазване, а това означава, че държавата не си върши добре работата. Това, което получава населението в Ботевград, е резултат от това, което държавата е преценила, че може да осигури като средства за здравеопазване. Всичко, което се случва тук – липсата на кадри, недостиг на медикаменти и апаратура, е производно на ограничените ресурси, с които разполагаме. Този персонал работи на границата на своите възможности”, обясни д-р Светлозар Иванович – хирург.


„Качеството ни е много добро за нашия ранг. Това че не можем да осигурим луксозни условия, това че болничната храна не е за угояване – е в реда на нещата. Благодарен съм на общината, за това че ни подпомогна финансово. Истината е, че не можем да искаме чак толкова много, защото и общината не е богата”, допълни още д-р Кушев. 


По време на пресконференцията бе разискван и друг въпрос – финансовото състояние на болницата към момента. Във връзка с това управителят на МБАЛ съобщи, че всяка седмица представя на вниманието на общинското ръководство отчет за приходите и разходите на лечебното заведение. 


„Загубите започнаха да се натрупват от миналата година. От задължения 200 000 лева болницата имаше вече 300 000 лева. Те се дължат на неописани фактури от предишните години.  Имаме дългове от 2013, 2014, 2015 година. Направил съм всичко възможно дълговете от тези години да бъдат покрити и да останат само задълженията от 2017 год., подчерта д-р Кушев. -Заплатите се плащат на деня. Нямаме нито една стотинка задължения за осигуровки. Всяко намаление на възнагражденията на тези хора, които работят тук, означава, че те ще напуснат. Ако болницата остане без кадри, ще останат само креватите и техниката. Дългът се натрупва от увеличението на минималната работна заплата. Трябваше да увелича заплатите на санитарките и те станаха колкото на сестрите. Затова със същата сума увеличих заплатите на всички сестри. Сега идва ново увеличение с 50 лв., което означава, че дългът още повече ще се увеличи”, обясни управителят на МБАЛ.  


Ръководството на МБАЛ Ботевград представи пред местните медии отчет за приходите и разходите, и натуралните икономически показатели на лечебното заведение за първите девет месеца на тази година, а също така и справка за изплатените и неизплатените средства от НЗОК по клинични пътеки. Според д-р Кушев, от данните се вижда, че болницата работи много добре. Неговите очаквания са, че за последните три месеца на тази година МБАЛ ще получи по-добри приходи от Касата.  


От отчета е видно, че за посочения период дружеството е реализирало приходи в размер на 2 094 379 лева, от които 1 932 411,90 лв. са нетните приходи от предоставяне на медицински услуги и изплатените средства от РЗОК. Другите приходи са 161 967,74 лв.   


От справката става ясно, че местното лечебно заведение не е получило пълния размер на заработените средства по клинични пътеки за месеците март, май, юни и октомври. Сумите, които не са преведени от Здравната каса, са съответно 34 143 лв., 12 524 лв., 4 095 лв. и 2 466 лв. 


„Практиката, въведена от НЗОК за определяне на лимити на болничната дейност, ежемесечно затруднява мениджърския екип в изпълнение на приетия бизнес план и поражда невъзможност за прогнозиране на приходите. От 2016 год. цените на клиничните пътеки не са актуализирани, а средствата за работна заплата са се увеличили с повече от два пъти”, обясни управителят на МБАЛ д-р Красимир Кушев.  


 


Текущите разходи за първите девет месеца на година са общо 2 440 896,67 лв. От тях 1 687 438, 08 лв. са за заплати, други възнаграждения и осигуровки, 753 458,59 лв. за издръжка: храна – 24 782,59 лв.; храна за болни – 22 352,08 лв.; медикаменти – 287 614,33 лв.; материали, горива и енергия – 142 217,37 лв.; външни услуги – 162 727,17 лв.; други разходи – 136 116,78 лв. 


Какво показват някои от натуралните икономически показатели: Брой преминали болни през първите девет месеца – 4 015 човека; брой леглодни – 18 248; използваемост на болничните легла /120 бр./ - 60,60%; леталитет – 1,0%. 


Към момента персоналът в МБАЛ Ботевград наброява 167 човека, с 7 повече от миналата година. Общият брой на лекарите и фармацевтите е 43, с 4-ма повече в сравнени с 2016-та година.


След Нова година в ботевградската болница ще бъде назначен млад лекар от Турция, който е пожелал да работи и живее в Ботевград. Той е завършил медицинското си образование в България и му предстои специализация, съобщи още д-р Красимир Кушев.