Както вече сме Ви информирали, кандидатите, които преминаха успешно първата два етапа на конкурса за управител на МБАЛ – Ботевград, са  д-р Димитър Раденовски и д-р Красимир Кушев. След третия етап – събеседване, който се проведе в петък – 25 ноември, комисията по провеждане на конкурса класира на първо място д-р Кушев. Това не означава, че той веднага ще поемем управлението на местното лечебно заведение. Предстои Общинският съвет да се произнесе дали той да бъде назначен, или не.  


Да припомним, че Комисията, назначена за провеждане на конкурса, бе в състав: Борис Борисов, зам кмет на общината, д-р Веселка Златева - общински съветник, д-р Светла Стоянова – специалист „Очни болести” и д-р Гергана Богданова -директор на дирекция „Медицински дейности" в Районна здравна инспекция - София област.


Д-р Кушев е роден на 28 октомври 1951 г. Завършва Медицина в София през 1975 г. През 1982 г. става специалист по „Социална медицина и здравен мениджмънт”, а през 2000 г. - специалист по “Медицинска информатика и здравен мениджмънт”. 2003-2005 г. е експерт по ЕКО към АС на МЗ.


Кариерата му започва като лекар ординатор в ХЕИ-Перник. Бил е лекар в Българската армия, както и участъков лекар в Перник. В периода 1979 – 1986 е научен сътрудник в Институт по социална медицина и организация на здравеопазването, Медицинска академия – София. 1986 - 1989 главен лекар на болница в Африка, Либия, Аждабия; 1989 - 1992 Главен асистент в Институт по социална медицина, Министерство на здравеопазването;


1998 – 2002 - главен експерт в секция „Развитие на здравните системи и ресурси”, Националния център по обществено здраве, 2003 – 2005 Началник отдел „Информационно осигуряване, учебна и научна работа с болничен архив” в Националната кардиологична болница (СБАЛССЗ) ЕАД, София. 2005-2006 Директор на УМБАЛ „Свети Иван Рилски” ЕАД, София. 2007 – 2011 Директор на Регионален център по здравеопазване София столица. 2011 – 2012 Експерт в БЛС; 2013 Управител на ДКЦ 29 София ЕООД.


Д-р Кушев е член на Българския лекарски съюз, член на УС на Дружеството по „Социална медицина и здравен мениджмънт”; член на редакционната колегия на списание „Социална медицина и здравен мениджмънт”.


Има множество публикации и богата преподавателска дейност.