Настоящият управител на МБАЛ Ботевград д-р Красимир Кушев иска да бъде освободен от отговорност за определен период на миналата година – 16 декември – 31 декември 2016 год. 


Той беше назначен за управител на болницата на 16 декември 2016 год. след спечелен конкурс. Като такъв д-р Кушев изпълнява своите задължения до края на отчетния период – 10 работни дни. За това време Общинският съвет не го освобождава от отговорност, както е записано в решението, с което органът на местното самоуправление приема отчета за дейността на дружеството за миналата година. В същото време във въпросното решение не се споменава нищо за предшественика на д-р Кушев - д-р Филип Филев, който беше начело на дружеството почти през целия отчетен период – 1 януари – 14 ноември 2016-та, а след това управлението пое неговият заместник – д-р Иван Багелейски, до назначаване на новия управител. Поради тази причина д-р Кушев е внесъл заявление в общината, в което настоява съветниците да преразгледат своето решение.  


„С оглед на справедливото и реално отразяване на управлението на МБАЛ Ботевград през 2016 година,  моля за Вашето съдействие за преразглеждане на Решение №48/30.03.2017 год., в което да отпадне текста на т.2 от същото”, пише в заявлението на д-р Красимир Кушев до общинското ръководство.


От своя страна кметът Иван Гавалюгов е внесъл докладна в Общинския съвет, в която предлага настоящият управител на болницата да бъде освободен от отговорност за периода 16. 12 – 31. 12. 2016 година.