Кметът на Ботевград Иван Гавалюгов проведе днес срещи с жители на селата Рашково и Краево. Както обикновено на тези срещи, с него бяха зам.-кметът Цветелин Цветков, управителят на „ВиК Бебреш” ЕООД Цветозар Гаврилов и директорът на ОП БКС Ангел Ангелов.


И в двете села, както е възприето, срещите започнаха с отчет на общинското ръководство за това какво е извършено през отминаваща си година. 


В село Рашково са изкърпени дупки /208 кв.м/ за 3.000 лв. Текущият ремонт на улична настилка /203 кв.м/ в махала „Виноград” струва 2 930 лв. Ето и останалите изпълнени обекти в селото: запълването на дупки на пътя Краево – Рашково /71 кв.м/ - 1 025 лв.; текущ ремонт на трошенокаменна настилка за махалите „Равна”, „Белчово”, „Стойково краище” – 6 500 лв.; аварийно възстановяване на път за махала „Стойково краище” /след поройни валежи през лятото/ - 4 500 лв.; подмяна на довеждащ водопровод от резервоар до улична мрежа – 14 000 лв.; почистване на пътища от храсти и друга растителност – 4 000. 


Кметът Иван Гавалюгов информира хората какво предстои да се направи в село през следващата година: текущ ремонт на асфалтово покритие по улици – 4 000 лв.; изграждане на довеждащ водопровод /1 200 м/ от Язовишки камък до резервоар - 18 000 лв.; текущ ремонт на асфалтово покритие към маха „Виноград” – 10 000 лв.; текущ ремонт на трошенокаменна настилка към махала „Белчово”  и изграждане на водосток на път за махала „Равна” – 7 000 лв. ; текущ ремонт на трошенокаменна и асфалтова настилка към махала „Стойково краище” – 16 000 лв.; текущ ремонт на околно пространство при мемориален комплекс „Братската могила” – 10 000 лв. 


През 2017 год. в село Краево са изкърпени дупки по улиците /277 кв.м/ за 4 000 лв. 1 050 лв. струва запълването на дупките /52 кв.м/ по пътя между Радотина и Краве. През отчетния период е извършен текущ ремонт на трошенокаменна настилка в махалите „Славо поле” и „Минзивара” – 5 000 лв.  Също така е извършен ремонт в сградата на кметството – 9 000 лв. 2 000 лв. е платила общината за доставка и монтаж на детски съоръжения в центъра на селото. В селото е положена асфалтова настилка по част от главния път /150 метра/, като средства са осигурени от спонсор. Това съобщи кметът на Краево – Красимира Петрова. Та съобщи още, че пътят до гробищния парк е насипан с минералбетон. За ремонт на църквата в селото общината е отпуснала 3 000 лв. А останалите – до 10 000, са предоставени от дарители. 


През идната година общината отново ще осигури средства за изкърпване на дупки по улици. Заложените средства са повече в сравнение с миналата година. Предвижда се ремонт на пътищата към махалите „Хърта” и „Минзивара”  и изграждане на водосток – 15 000 лв. През 2018 ще продължат и ремонтните дейности в сградата на кметството – подмяна на дограма и други довършителни работи – 10 000 лв. 


Пред присъстващите на срещите в двете села кметът Гавалюгов уточни, че това не са окончателните обекти, които ще бъдат включени в инвестиционната програма на общината за следващата година. Той подчерта, че са възможни промени, ако жителите на съответните населени места поставят за решаване други, много по-належащи проблеми. 


Хората имаха възможност да поставят въпроси, да изкажат мнения и препоръки. Те бяха свързани с незаконната сеч в горите и разрушените от автомобилите на дърводобивните фирми пътища, бездомните кучета, честото спиране на тока, качеството на питейната вода и други. 


Жителите на Краево се оплакаха от лошото състояние на пътя от Литаково до малкото населено място, който е част от Републиканската пътна мрежа. Те изразиха недоволство от нередовното събиране и извозване на битовете отпадъци. Във връзка с това кметът Иван Гавалюгов ги информира, че през идната година за тази дейност ще отговаря ОП БКС. В момента извозването на битовите отпадъци в малките населени места се извършва от автомобил, зачислен на кметство Новачене, а графикът за сметосъбирането се изготвя от кмета на селото Георги Мишев.


Иван Гавалюгов съобщи пред жителите на селата, че в Общинския съвет е внесена за одобряване схема за поставяне на камери за видеонаблюдение в десет села, включително в Рашково и Краево.