Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността „Изпълнител-техническо обслужване”.


Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността „Изпълнител-техническо обслужване”:


1. Да притежават минимална образователна степен  „Средно”. 


2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - не се изисква.


3. Да притежават следните компетентности:  


- изготвяне на служебна кореспонденция в официално-делови стил; 


- много добро познаване и ползване на основните приложения на MS Office - Word, Excel,   познания за ползване на Adobe Suite – Acrobat, Photoshop.  


- много добри познания за работа с широко-форматна копирна и офис техника; 


- организационна компетентност, умения за работа в екип; 


4. Допълнителни изисквания, носещи предимство: 


- професионален опит;   


Кандидатите трябва да представят следните документи:


1. Заявление до Кмета на община Ботевград.


2. Автобиография.


3. Копие от документ за завършено образование.


4. Копие от трудова книжка, УП-3.


5. Документи за придобита квалификация. 


Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.


Срок за подаване на документите 20.02.2018 г. до 02.03.2018 г. включително


Документите на кандидатите се приемат на гише „Деловодство” в ЦИОГ на партерния етаж на общинска администрация Ботевград, всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.30 ч.


Телефон за контакти: 0723/66630, 0723/69115