От началото на година в Дирекция “Бюро по труда” - Ботевград са представени два проекта по компонент “Квалификация и преквалификация на заети лица” на оперативната програма “Развитие на човешките ресурси”. Разработките очакват оценката на комисията от Агенцията по заетостта. През този месец ще стане ясно дали проектите ще бъдат финансирани. На този етап не се съобщават местните фирмите, които кандидатстват за пари от Европейския съюз.

Процедурата по компонента “Квалификация и преквалификация на заети лиза” е открита до 2010 година. Това означава, че фирмите могат да подготвят и предават разработките си по всяко време до този срок. Комисията по оценяване на проектите заседава четири пъти в годината - информира Владимир Атанасов - директор на Дирекция "Бюро по труда".