Общината ще изтегли банков заем в размер на 500 000 лв. от ЦКБ. Парите ще бъдат използвани за ремонтни дейности в болницата – съобщи кметът на извънредната сесия, която се проведе днес. Той внесе предложение срещу заема да бъде ипотекирано западното крило на Обредния дом. Там се намират две стаи, в които работят служителите на Историческия музей, Градската художествена галерия, магазинът на СБХ и кафе-бар. Градоначалникът обясни на съветниците, че помещенията на ОП “Обредни дейности” не влизат в частта, която ще бъде ипотекирана.
“За” предложението на кмета гласуваха 17 съветници, а трима се въздържаха.

След гласуването на тази точка от дневния ред кметът Георгиев между другото подхвърли, че след време може да внесе предложение за продажба на частта от Обредния дом, с която ще бъде обезпечен заемът за болницата.