На извънредното заседание, което се проведе днес, съветниците приеха с пълно мнозинство Бюджет 2009 на община Ботевгград. Да припомним в приходната част за заложени 32 107 900 лв. 11 461 900 е размерът на държавната субсидия, а 9 486 000 лв. ще бъдат осигурени от собствени приходи на общината. През тази година по проекти ще бъдат осигурени 11 160 000 лв. За капиталови разходи са предвидени 16 981 000 лв.

Най-значимите проекти, които ще бъдат реализирани през тази година със средствата от външно финансиране, са изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци, проектиране на пречиствателна станция за отпадни води, изграждане и ремонт на канализационната и водопроводната мрежа в града и селата, асфалтиране на улици в населените места, извършване на ремонтни дейности в детски градини, училища и болницата, изграждане на пречиствателни съоръжения за питейни води.

През 2009 год. общината ще задели 338 014 лева за социални дейности. Те ще бъдат разпределени, както следва: 200 000 лв.- помощи за майки; 15 000 – помищи за хора с инцидентно възниканли нужди; 3 014 лв. съфинансиране на проект “Асистенти за хора с увреждания; 10 000 лв. – стимулиране на талантливи и изявени деца; 50 000 – икопаване на гробни места и осигуряване на ковчези; 60 000 – подпомагане на инвалиди с над 90 на сто инвалидност.