На 5 септември 2008 година от 10:00 часа се свиква извънредна сесия на Общинския съвет в Етрополе.
Предвидена е една единствена точка за разглеждане. Трябва да се вземе решение за отдаване на сградата на общежитието към СОУ „Христо Ясенов” за нуждите на разкриващите се от новата учебна година спортни паралелки. 
Другата, редовна сесия, е планирана за 25 септември 2008 година.