От началото на тази седмица започна и самата подмяна на основния водопроводен пръстен в Ботевград - Етап 1. Както сме информирали вече, изпълнител на проекта е бургаската фирма „Водоканалстрой” ООД. Общата дължина на рехабилитираното трасе ще бъде 7,6 км. В момента работници на фирмата полагат по улица „Витоша“ новите полиетиленови тръби на централния водопровод (ф280) и тръбите за отклонения към абонати по самото трасе (ф110). Те са произведени от фирма „Пайплайф България“.


Работата протича при спазване на всички технологични изисквания. Новите тръби се полагат на дълбочина от 1,30 до 1,50 м. След това те се засипват от всички страни с пясък и се поставя обозначителна лента за трасе с надпис „Внимание водопровод”. Останалата част от изкопа се запълва със скална фракция (0/40 мм) за пътни основи.


Едновременно с рехабилитирането на централния водопровод ще бъдат подменени и сградните отклонения до водомерния възел – на 2 м от линията на имота при водомерната шахта или 5 м при водомер в сградата. Те ще бъдат изпълнявани с тръби с диаметри 25 мм до 50 мм.