Моментното състояние на системата за улично осветление на територията на Община Ботевград е незадоволително и поддържането й в това състояние не е ефикасно. Тя е силно амортизирана, има ниско светло-отдаване и голяма консумация на електроенергия на осветителните тела. С тези мотиви общината е внесла за разглеждане в ОбС докладна записка с искане да започне процедура по Закона за обществени поръчки за доставка на светодиодното (led) улично осветление за нуждите на територията на Ботевград.


Общината е изготвила работен проект „Енергийно-ефективна реконструкция на уличното осветление в населените места на Община Ботевград“. С реализирането му се цели подобряване качеството на уличното осветление, както и намаляване на преките разходи за улично осветление.


Предвижда се на територията на Ботевград и Зелин да бъдат монтирани 7 вида осветителни тела, като общият им брой ще бъде 2 773. Общата стойност на инвестицията е до 300 000 лв. с ДДС. С оглед липсата на осигурени средства, от общинската администрация предлагат плащането да бъде разсрочено - на 36 месечни равни вноски. 


Дали местният парламент ще даде „зелена светлина“ на проекта, като подкрепи предложението на общината, ще стане ясно на днешното редовна заседание, което ще започне в 17 часа.