В навечерието на новата учебна година в Бюрото по труда в Ботевград са обявени 17 работни места за учители. Най-много се търсят учители за прогимназиалния етап, четири са свободните места за началните класове, а така също и помощник-възпитател, педагогически съветник и други. 


Най-трудно се намират учители по математика, информатика, природни науки и английски език.


Недостигът на учители през последните години се очертава като трайна тенденция. Към тази картина трябва да прибавим и факта, че не малка част от преподавателите, особено в селските училища, са пенсионери. 


От 1 януари следващата година стартовата заплата на учителите става 920 лева. Това е разписано в колективния трудов договор между министъра на образованието и синдикатите, съобщават от Синдикат “Образование“ към КТ “Подкрепа“. Минималната заплата за старши учител става 955 лева, за главен 1055. Най-ниската заплата за директор ще е 1140 лв.


Представителното облекло на учителите и директорите е договорено в минимален размер от 430 лева, а сумата за работно облекло на непедагогическите кадри се увеличава на 300 лева. 


Педагозите получат вече три допълнителни плащания на знаковите за учителството дати: 24 май, 15 септември и 1 ноември. При пенсиониране си тръгват с 10,5 месечни възнаграждения.


От Профсъюза припомнят, че според обещанията на финансовия министър Владислав Горанов, при възможност на Държавния бюджет увеличението ще стане факт от месец октомври още тази година.