УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИКОВ,
    УВАЖАЕМИ СЛУЖИТЕЛИ НА РСПБЗН - ЕТРОПОЛЕ,

    Приемете моите най-сърдечни поздравления по повод  14 септември - Вашия професионален празник!
От свое име и от името на жителите на Община Етрополе Ви благодаря за Вашата  активна работа в името на сигурността и спокойствието на гражданите. Етрополци винаги ще помнят Вашата самоотверженост и висок професионализъм при образувалите се наводнения, възникнали през това лято.
         Пожелавам на всички служители в Районно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” – Етрополе много здраве и успехи във високоотговорната Ви професия!

   Честит празник!

С уважение,

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ