С усилени темпове се реализира проектът за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинската администрация. Създадена е необходимата организация, така че да не се нарушава нормалният ритъм на работа и да не се бави обслужването на гражданите. Ремонтът ще приключи след около 2-3 месеца.


Промените, които се правят в сградата на общинската администрация, са доста сериозни. Ремонтът включва и зала „Ботевград”. Там ще се провеждат заседанията на Общинския съвет. В сградата на общинската администрация ще има и самостоятелни помещения за местния парламент. 


Предвижда се още възстановяване на столовата към общината. За целта ще е необходимо и оборудване, за което ще бъдат осигурени допълнителни средства. Столовата на общината ще заработи от следващата година. 


При ремонта са сградата бе демонтиран витражът от бившата ритуална зала. Цветната композиция ще бъде изнесена във фоайето на читалището, където в момента също се реализира проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност. 


„Витражът наистина е нещо красиво и ценно, останало от предходни години. Искаме да му намерим подходящо място, за да се вижда от повече хора, а не да стои зад столове и маси в една от заседателните зали на общината”, коментираха от общинското ръководство. 


Проектът за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинската администрация се финансира от ОП „Региони в растеж”. Той включва топлоизолация на външни стени, топлоизолация на покрив и под, подмяна на дограма, подмяна на отоплителна и вентилационна инсталация и водогреен котел, както и подмяна на осветителни тела и въвеждане на енергоспестяващо осветление. След изпълнение на предписаните мерки ще се постигне клас на енергопотребление „С”. 


В резултат от изпълнението на проекта в административната сграда на Община Ботевград ще се създадат по-добри условия за работа на служителите, за ползвателите на административни услуги и за посетителите на градската библиотека.