В края на миналата година Община Ботевград внесе сигнал в Прокуратурата срещу заместник-кмета в предишното управление – Цанко Цанов, който е подписал искане да бъде вдигнат запора върху сметките на най-големя длъжник на Общината – Ангел Стойчев. Неговите задължения възлизат на близо 900 000 лева за данъци и такси.  


След като извършва проверка по случая, Софийска окръжна прокуратура се произнася, че наличието на средства в сметките е достатъчно пренебрежимо малко, за да се говори за злоупотреба в големи размери, със служебно положение и нанасяне на сериозни щети. На това основание производството по случая е прекратено. Община Ботевград обжалва пред Апелативна прокуратура, но тя потвърждава правилността на решението на Окръжна прокуратура. Това съобщи кметът Иван Гавалюгов на днешния брифинг с медиите. Той посочи конкретни факти, които пораждат съмнения, че в една от сметките е имало средства. Именно тази сметка е изследвана за по-кратък период, отколкото другите три.  


„Има едни много подозрителни факти около начина, по който са запитани банките и информацията, която са получили. И аз ще бъда конкретен. През май 2013 година се прави запор на сметките на Ангел Стойчев във връзка с искане на община Ботевград. Всички налични сметки, ако не се лъжа – четири на брой, са били запорирани от съдия-изпълнител. На 13 юни 2013 год. изпълняващият длъжността кмет – Цанко Цанов, който има заповед от титуляра Георги Георгиев да го замества точно за два дни, изпраща писмо до държавния съдия-изпълнител да вдигне запора по сметките на длъжника. На 15 юни изтича пълномощното, с което Цанов изпълнява длъжността „кмет”. На 12 юли 2013 год. Георги Георгиев изпраща писмо до държавния съдия-изпълнител, с което иска отново да се наложи запор. Това са фактите около случая. А във връзка с нашия сигнал, Прокуратурата е поискала да се провери наличността на сметките на Ангел Стойчев, но забележете за какъв период: За три от сметките периодът за проверка на наличността е от 13 юни, т.е. дата на вдигане на запора, до 12 юли – датата на налагане на нов запор. За една от сметките обаче - изследваният период е от 15 юни до 12 юли. Умишлено или не, са пропуснати два дни. Точно в тази сметка лицето е имало средства. В периода 15 юни – 12 юли те са били около 3 000 лв. Интересно е обаче какви средства е имало по тази сметка от датата на налагане на запора – 13 юни. Това е най-логичното действие, което Прокуратурата е трябвало да предприеме - да изследва целия период, в който сметките на въпросното лице са били запорирани”, обясни кметът Гавалюгов.  


„Възползвахме от възможността да възразим срещу решението и на Апелативна прокуратура. Надявам се по-висшата инстанция – Върховна касационна прокуратура, да вземе под внимание очевидните пропуски в разследването на наличието на средства по сметките на длъжника на Община Ботевград. Всеки може да си прави различни интерпретации, но аз не мога да си обясня как могат да си затворят очите пред очевадни факти. Няма друга логика, която да продиктува действието на Община Ботевград да вдигане запора по тези сметки, освен ако в някоя от тях не е имало сериозна сума пари”, коментира Иван Гавалюгов. 


Кметът на Ботевград изрази надежда, че Върховна касационна прокуратура, изпълнявайки съвестно задълженията си на разследващ орган, ще обърне внимание на очевидното и ще изиска от всички търговски банки, в които Ангел Стойчев е имал сметки към онзи момент, да се изследва наличието на средства по тях за периода от налагането на запора до неговото вдигане.