Открита е процедурата за кандидатстване по общинската програма „Красива община“ за 2018 г. Одобрените проекти ще се реализират чрез осигурено материално подпомагане. Предвидената помощ e под формата на растения, градинско обзавеждане (пейки, маси, кошчета, кашпи и т.н.), настилки, материали и консумативи, които кандидатстващите ще могат да избират по каталог.


По „Красива община“ могат да кандидатстват: домоуправители /упълномощени/избрани лица/от представителите на етажната собственост по чл.46б от ЗУЕС, Сдружения на собствениците по чл.44 от ЗУЕС и Собственици на поне 3 имота в непосредствена близост (до 15 м) до допустимия за кандидатстване имот. 


Заявления ще се приемат до изчерпване на финансовия ресурс, определен за програмата - 50 000 лева, осигурен от собствени приходи на община Ботевград. Всяка година в общинския бюджет ще се предвиждат такива средства за реализиране на проекти по "Красива община". Допустимият максимален размер на разходите, за които може да се кандидатства, е до 3 000 лв. с ДДС.


Дейностите по настоящата процедура могат да се осъществяват на територията на община Ботевград, включително и селата. Допустимите имоти са общинска собственост, отредени за: комплексно/жилищно застрояване (междублокови градинки), озеленяване, градинка и селищен парк.


Основната цел на общинската програма е да осигури възможност за подобряване облика на междублоковите градинки, зелени площи и пространства и превръщането им в привлекателни зони за социално общуване и отдих.


Още информация ще откриете ТУК