РК „Традиция” проведе в късния следобед на 27.10.2018 г. редовното си годишно отчетно събрание.
На вниманието на членовете бяха предложени за разисквания и решения:
-  Отчета на Управителя на РК Етрополе Наталия Цветкова /Отчета качваме отделно/
-  Доклад на Председателя на КРК Иван Чиков за финансовото състояние за периода от 16.10.2017 г. до 24.10.2018 г. 
-  Веселка Лакова - секретар на РК предложи Годишен план за работа на РК Етрополе и на Детска секция"Млад родолюбец" за 2019 г. 
-  Избор на делегати от РК Етрополе за ОГОС на НД"Традиция", което ще бъде на 24.11.2018 г. в Панагюрище
-  Становище за отбелязване 6 год. РК - гр. Етрополе, което се предвижда да бъде на  01.12.2018 г.
Предложените материали бяха обсъдени в спокойна, делова обстановка.
За делегати за ОГОС на НД"Традиция" се обсъдиха повече от необходимата квота и окончателното решение е за:
1. Наталия Цветкова
2. Иван Пантев
3. Веселка Лакова
4. Пламен Петков
5. Павел Билев
6. Маргарита Цанова