Днес, 13 декември, в залата на Общинска администрация имаше заседание на Консултативния съмет по въпросите на туризва в Етрополска община.
На вниманието на присъстващите бяха поставени за обсъждане два въпроса:
- Отчет за изпълнението на плана за развитие на туризма в Общината.
- Промяна в състава на ръководството
След отчета за едногодишната дейност се глясуваха промени в ръководството на Съвета.
След промяната членовете на Консултативния съвет по туризъм са в състав:
Председател: Димитър Димитров - кмет на Община Етрополе;
Секретар: Десислава Лазарова - старши експерт „Култура, спорт и туризъм”;
1. Членове от общинската администрация и национални, регионални или общински музеи:
- Росица Иванова – Началник-отдел „Социална политика, спорт и туризъм”
- Марин Маринов – Началник-отдел „Местни данъци и такси”;
- Виктория Колева - Старши експерт „Туристическо информационно обслужване”
- Наталия Цветкова - Директор на Исторически музей - Етрополе;
2. Членове от туристически сдружения и други физически или юридически лица:
- Кати Дочева - Председател на Туристическо дружество туризъм, спорт и екология -Етрополе;
- Васил Христов – Заместник-председател на Управителен съвет „Алианс български командоси”;
- Нико Заричинов - Председател на Управителен съвет на Сдружение Тур Клуб Ремарк;
- Тихомир Драганов - Собственик на хотел „Перфект” в с. Ямна;
- Кристина Савова - Представител на хотел „Подковата”;
- Ирина Александрова - Представител на хотел „Еверест”;