Библиотека „Иван Вазов” е една от библиотеките с одобрен проект по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“.


Основната цел на програмата на Министерството на културата е чрез осигуряване на финансова подкрепа за обновяване на библиотечните колекции, да активизира интереса към книгата и четенето и да съдейства за развитието на библиотеките като основни центрове за духовност, придобиване на знания и информация.


Със средствата, отпуснати по подготвения и защитен проект в размер на 2970 лв., ще бъдат закупени нови книги от 36 издателства, подбрани съобразно интересите и потребностите на читателите – художествена литература за деца и възрастни, учебна литература, научни и научно-популярни издания. Приоритетно са включени произведения на български автори.


Предвижда се новите заглавия във фонда на библиотеката да бъдат на разположение на читателите от началото на месец януари 2019 година.