Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
5 новини с етикет: спечели проект

Община Етрополе спечели проект „Грижа в дома в община Етрополе“, по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 към Министерството на труда и социалната политика. На 30.11.2022 г., Община Етрополе подписа..

Община Етрополе спечели проект „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация на територията на община Етрополе – 2020 г.“ към Агенция за социално подпомагане.Проектът предвижда предоставяне на безплатна, топла храна на 170 лица с ниски доходи, самотно живеещи възрастни..

Под това заглавие, на 1 август съобщихме, че Община Етрополе спечели проект „Осигуряване на достъпна среда на сградата на Общинска администрация - Етрополе“ по Мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради“ по Проект „Красива България“. Общата..

Библиотека „Иван Вазов” е една от библиотеките с одобрен проект по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“. Основната цел на програмата на Министерството на културата е чрез осигуряване на финансова подкрепа за обновяване на..

ПГТМ “Христо Ботев“ кандидатства за първи път и спечели проект по програма ЕРАЗЪМ +, КД 1 „Образователна мобилност за граждани“,  сектор „Училищно образование“, чиято цел е реализирането на съвременно транснационално участие в обучителни курсове, спомагащи..