ПГТМ “Христо Ботев“ кандидатства за първи път и спечели проект по програма ЕРАЗЪМ +, КД 1 „Образователна мобилност за граждани“, 


сектор „Училищно образование“, чиято цел е реализирането на съвременно транснационално участие в обучителни курсове, спомагащи за  прилагане на по-ефективно практическо обучение. 


От 177 подадени проекта само 31 са одобрени. Проектът е получил 92 точки от възможни 100 точки. 


Продължителността на проекта е една година – от м.юни 2015г. - до м.юни 2016г.


Обучението ще бъде осъществено в Лондон и Прага, съобщиха от учебното заведение.