ДО
Г-ЖА НАТАЛИЯ ЦВЕТКОВА
И КОЛЕКТИВА НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ЕТРОПОЛЕ


ПОЗДРАВИТЕЛЕН  АДРЕС


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦВЕТКОВА,


С голямо удоволствие се обръщам към Вас, за да Ви поздравя по  
случай 60 години от създаването на Исторически музей – Етрополе !
Днес отдаваме заслуженото уважение и признание на всички Вас, които ежедневно влагате своята енергия за съхраняването, опазването и популяризирането на богатото културно наследство в Община Етрополе!
В светлината на юбилея желая от сърце авторитетът на музея да расте, да се разширява присъствието му в обществото и да се утвърждава достойното му място в културния живот на етрополци!
Бъдете живи и здрави и изпълнени с неизчерпаем дух!


ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!


С уважение,


ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ