През настоящата година за развитието на село Врачеш са вложени близо 600 000 лева от собствени приходи на община Ботевград. Това съобщи кметът Иван Гавалюгов на среща с жители на селото, която се състоя вчера в салона на читалище „Събуждане”. Накратко той представи пред присъстващите основните обекти и дейности, изпълнени през 2018-та.: ремонт на трошенокаменна настилка на пътя за водохващането над пречиствателната станция – 18 120 лв.; подмяна на довеждащ водопровод до р. Осеница -70 000 лв.; почистване на река Осеница – 300 м – 6 000 лв.; изпълнение на пакет от мерки за повишаване на енергийната ефективност в сградата на детска градина „Детелина” – 163 000 лв.; текущ ремонт на отоплителната инсталация в пералното помещение на детската градина – 3 000 лв.; подмяна на водопровод /в обхват хоризонтален щранг – студена вода/ в ДГ „Детелина” – 3 050 лв.; текущ ремонт на читалище „Събуждане – 1895” – 58 800 лв.; текущ ремонт и почистване на коритата на реките Осеница и Врачеш – 13 000 лв.; асфалтиране на улици „Бузлуджа”, „Съединение”, „Ален мак” и изкърпване /не е приключило/; благоустрояване на площадно пространство  - етап 1, който ще бъде завършен в края на другата седмица – 185 830 лева; подмяна на тротоарното пространство пред магазините , извън обхвата на проекта – 12 000 лв. 


Други плащания и средства, постъпили в село Врачеш:  държавна субсидия за читалището – 29 313 лева; общинска субсидия за читалището – 2 817 лв.; Фестивал на бъчвата – 5 000 лв. През тази година общината е изплатила еднократна финансова помощ за Великден на 33-ма пенсионери с минимална пенсия. Отпусната е еднократна финансова помощ за инцидентно възникнали нужди на 3-ма жители на селото. С еднократна финансова помощ са подпомогнати 23 майки при раждане на дете. От безплатните профилактични прегледи, които се заплащат от общината, са се възползвали 10 човека, а кардиологичен преглед, осъществен също с общински средства, са преминали 25 души. Лицата, ползващи услугите „Топъл обяд” и „Личен асистент”, са съответно 20 и 9 на брой.  


Кметът Гавалюгов съобщи, че проблемът с недостигащите кофи за отпадъци поетапно ще бъде решен. В момента има доставка на 1000 кофи за удовлетворяване на нуждите на жителите на населените места в общината.


Всяка година общината договаря с Областно пътно управление  около 900 - 1000 тона фрезован асфалт от областното , който се разпределя на селата за насипване на пътищата към махалите, стана ясно още по време на срещата. 


Кметът съобщи накратко какви инвестиции се предвиждат във Врачеш през следващата година. При първа възможност ще бъде изцяло ремонтирано, рехабилитирано и разширено водохващането от Чешковица, за да може сменената тръба ф200 – от водохвощането до пречиствателната станция, да се напълни с вода. Възложено е проектиране за ремонт на колектора за отвеждане на отпадните води от селото в пречиствателната станция за отпадни води в Ботевград. Ремонтът ще струва стотици хиляди лева, за осигуряване на които общината ще кандидатства с проектно предложение. 


В бюджета за следващата година ще бъдат предвидени средства за нова мебелировка на детска градина „Детелина”, за реализиране на етап 2 от проекта за благоустрояване на площадното пространство във Врачеш, за подмяна на уличното осветление  по главната улица „Трети март” с LED осветление, изграждане на футболно игрище с изкуствена трева в ОУ „Отец Паисий”. Разбира се, ще продължи изкърпването на улици. Асфалтиране ще се извършва сам по улици с подменен водопровод.


След изказването на кмета Иван Гавалюгов бе дадена думата на присъстващите за въпроси. За пореден път постъпи оплакване от състоянието на ул. „Шипка”. Кметът пое ангажимент, че през следващата година по нея ще бъде извършена подмяна на водопровода, след което ще бъде положена настилка. Поставен бе и вопрос за довършване на ул. "Витиня". В отговор Иван Гавалюгов обясни, че тя е включена в проект на общината за ремонт и рехабилатация на улици в града и селата, но ако не бъде одобрен, през следавщия строителен сезон тя ще бъде завършена.    


По време на срещата стана ясно, че инициативни врачежани са предложили да бъде възстановено старото футболно игрище в селото. Направено бе и предложение за превръщане на пустеещо пространство над Радовец в детска площадка.  


В отговор на запитване относно газификацията в селото, бе пояснено, че всички процедури за одобряване на схема за село Врачеш, в частта, в която липсва такава, са преминали съответните съгласувания и обявления в Държавен вестник. На редовното заседание през този месец ще бъде внесена за одобрение схема за газифициране и ако тя бъде одобрена, това ще даде основание и възможност за проектиране. Следва одобряване на проектите и издаване на разрешение за строеж. При такъв развой, през пролетта на следващата година ще започне присъединяването на абонати от селото към газопреносната мрежа.  


Темата за велоалята между Ботевград и Врачеш също бе засегната. Кметът обясни, че общината е разглеждала вариант, при който трасето да се промени така, че да се избегне зависимостта от Агенция „Пътна инфраструктура”. Ще има минимално засягане на пет частни имота от южната страна, където ще бъде изградена велоалеята. Общо около 800 кв.м от тях ще бъдат отчуждени, но собствениците им ще бъдат обезщетени от общината. Предвижда се велоялеята да мине под моста, което касае съгласуване с няколко институции.